Dubravszky László Dr. hagyatéka
94 év munkásságának kiemelkedő eredményei: Antropozófia, Asztrológia, Rudolf Steiner kivonatok


Új csoport indul
- 2013.03.01.

Rudolf Steiner Máté Evangélium feldolgozása indul 1 hónap múlva.

Cédulakatalógus
- 2012.09.28.

A cédulakatalógusok bemutatása elindult. Munkásság menüpontban a Cédulakatalógus-rendszer cím alatt található. Folyamatosan frissítjük.

Önkéntes
- 2012.03.30.

Szeretnél résztvenni a Dubravszky hagyaték munkájában? Jelentkezz: aranyfeny@aranyfeny.hu címen!

Filmek
- 2012.03.27.

Évek óta készülnek Dubravszky László életét dokumentáló kisfilmek. Vágatlan anyagok megtekintése előre egyeztetett időpontban lehetséges. Tel.: 30/966-1966Tartalom II. kötet
Előszó
BEVEZETÉS AZ OKKULT TUDOMÁNYOKBA
Bevezetés
1. A teremtés
2. A léttagozatok
3. Az emberi lélek
4. Az emberi tudat
5. Reinkarnáció és karma
6. A túlvilág
7. Az ellentéterők
8. A beavatás
9. Okkult irányok
Befejezés
A PANGÓ ÉLETHELYZETEK ÉRTELME
A LÁZADÁS AZ EGEK ELLEN
A „RÉGI” ÉS AZ „ÚJ” KÜZDELME A VÍZÖNTŐ-KORSZAK ELEJÉN
I. Emberfejlődés és szociálpolitika
II. Az ember és a munka
III. A kiválasztódás kérdése az emberiségben
IV. A jövő embere: az áldozatvállaló ember
A BEAVATOTTSÁGTUDAT ÉS A XX. SZÁZAD
RUDOLF STEINER „PHILOSOPHIE DER FREIHEIT” CÍMŰ KÖNYVÉNEK ALAPGONDOLATAI
TRILÓGIA
Rudolf Steiner előadásai alapján összeállította Dubravszky László
I. Az Antropozófia körvonalai
II. Rudolf Steiner fontos megállapításai
III. A tradicionális okkultizmus mai beavatásmódja
Az asszociációs filozófia útja
A „Wie erlangt man…” című könyvben közölt beavatási út
Függelék:
Rudolf Steiner: Ein weg zur selbsterkenntnis des menschen
(Út az ember öntudatra ébredéséhez) című műből készült kivonat
ASZTROZÓFIA
Bolygómeditáció
A kaldeus meditációk és Rudolf Steiner tanítása
Fémtudat-koncentráció
A transzcendentális bolygók
A zodiákus jelek
Az egymás után következő zodiákus jelek átélése
A Hold hatásának elképzelése az előző precessziós szakaszokban
Bolygók a zodiákusban
Az aspektusok
FÜGGELÉK
Asztrológiai segédlet
Elemek
Dinamikus tagozódás
Évszaki tagozódás
Pozitív-negativitás
Bolygók jelentősége címszavakban
Dignitás
Házak
Táblázatok
Az arkangyal-periódusok kezdete
A mai földi teremtmények léttagozatai
Bolygókorszakok
A hierarchiák 9 tagozata
Az Atlantisz utáni (5.) főperiódus alperiódusai
A precesszió és a kultúrkorszakok összefüggései
Idegen szavak és kifejezések
Dubravszky László Alapítvány honlapja

Honlapkészítés