Dubravszky László Dr. hagyatéka
94 év munkásságának kiemelkedő eredményei: Antropozófia, Asztrológia, Rudolf Steiner kivonatok


Új csoport indul
- 2013.03.01.

Rudolf Steiner Máté Evangélium feldolgozása indul 1 hónap múlva.

Cédulakatalógus
- 2012.09.28.

A cédulakatalógusok bemutatása elindult. Munkásság menüpontban a Cédulakatalógus-rendszer cím alatt található. Folyamatosan frissítjük.

Önkéntes
- 2012.03.30.

Szeretnél résztvenni a Dubravszky hagyaték munkájában? Jelentkezz: aranyfeny@aranyfeny.hu címen!

Filmek
- 2012.03.27.

Évek óta készülnek Dubravszky László életét dokumentáló kisfilmek. Vágatlan anyagok megtekintése előre egyeztetett időpontban lehetséges. Tel.: 30/966-1966

Magyarázat

Cédulakatalógus-rendszer felépítése

1. Ég és Föld
a. Látható Kozmosz teremtése és fejlődési periódusai, a Földet beleértve
b. Tér és idő, bolygókorszakok
c. A Föld részei (világrészek, országok)
d. A Természet

2. Az Ember
a. Az ember fejlődése az időben
b. Konstrukció, fajok, nemek, élet
c. Funkciók, táplálkozás, szervek, ritmus
d. Léttagozatok és összefüggéseik
e. A lélek és tevékenysége
f. Reinkarnáció és Karma
g. Az „-izmusok”
h. A nevelés, oktatás

3. A túlvilág
a. Lényei és a kapcsolat velük
b. Élet a halál után. A szférák

4. A szellemi megismerés
a. A szellemi megismerés általában
b. Régi beavatási iskolák
c. Régi beavatottak
d. Új, modern beavatási iskolák
e. Okkult praxis
f. Az Antropozófia beavatása
g. Napkeleti és napnyugati okkultizmus
h. A vallások

5. A Gonosz. Az ellentéterők
a. Keletkezésük és lényegük
b. Lucifer, Ahriman, Azurák

6. A jövő

7. Speciális területek
a. Számok
b. Szimbólumok
c. Egészségügy
d. Szociális kérdés és Dreigliederung
e. A dornachi épület
f. Közgazdaságtan, pénz

1950. októberében összeállított, alcsoportokkal teljes cédulakatalógus rendszer tervezet itt olvasható.


Eredeti kézirat


Első cédulakatalógus: 1942. dec. 29.


Cédulakatalógus rendszer

Dubravszky László úgynevezett cédulakatalógus rendszere Rudolf Steiner könyveire és előadásaira alapul, de más kiadványok is belekerültek. Pl. VI. kötetben Ernst Bindel: Das Rechnen im Lichte der Anthroposophie (Stuttgart, 1927.) vagy XV. kötetben Marie Steiner: Aus den Inhalten der esoterischen Schule, Dr. Maria von Nagy: Ein weg zum Studium der Anthroposophie (1959.) és Heinrich Leiste: Geisteswissenschaftliche Metaphysik (1937.).
Mint azt Dubravszky életrajzából tudjuk, egy kiváló osztrák asztrológus – antropozófus, Paul Regenstreif, Budapestre menekült a németek elől. Dubravszky 1942-től két éven keresztül nála tanult Totó barátjával minden hétfőn asztrológiát, majd egy év múlva minden kedden antropozófiát.
1942. dec. 29-i antropozófia jegyzetébe már cédulakatalógus jelzéseket tett.
1981. júniusában még a Szt. János kórházban is folytatta a kivonatolást és a cédulakatalógus rendszer kiegészítését (XVI. kötet 212. old.).
Steiner eredeti anyagaiból Dubravszky 17 kötetnyi kivonatokat készített. Ez rövidített tartalmat jelent, amihez értelmező – magyarázó kiegészítéseket, esetleg kérdéseket fűzött. A rendszerbe foglalás érdekében 7 fő téma csoportra osztotta az antropozófiát (Ég és Föld, Az Ember, A túlvilág, A szellemi megismerés, A Gonosz - Az ellentéterők, A jövő, Speciális területek), amit további alcsoportokra bontott, és a teljes 17 kötetnyi információt besorolta e felosztásba. Így konkrét kérdést / fogalmat Steiner műveiből átfogóan lehet kikeresni.

A kézirat terjedelmes. A teljes rendszer most kizárólag az eredeti hagyatékban követhető. A feldolgozás jelenleg is folyik, és előre láthatólag még évekig tart. Utána, terveink szerint, a nagyközönség számára is elérhetővé tudjuk tenni ezt az egyedülálló szellemi alkotást.

Egy konkrét fogalomhoz: A modern beavatás megpróbáltatásai.
Rövid magyarázó szöveg: Korunk az önbeavatás kora. Ennek módjait írta le R. Steiner 1904-ben. Aki még feljebb akar emelkedni, annak nagy szenvedéseken kell átesnie, hogy érett és alkalmas legyen a továbbfejlődésre.
Hivatkozás a forrásra: (GA 144) Die Mysterien des Morgenlandes und des Christentums. Berlin, 1913.
Dubravszky féle Cédulakatalógus rendszer jelölés: 4e1, ami 4. téma főcsoport A szellemi megismerés besorolást mutat.
Dubravszky féle kivonat hivatkozás: VIII. 197., ami a VIII. kötet 197. oldalt jelenti.

Rövid részlet:

Názáreti Jézus és Krisztus közötti különbség 4d12 VI. 156.
Buddha és a Nátháni Jézus gyermek 4d12 XV. 403.
Jézus hasonlósága tanítványaihoz (Das Fünfte Evangelium. Kristiania, 1913. okt.) 4d12 VII. 176.
Jézus a Jordán keresztelő előtt / Zaratusztra kilépése (Das Fünfte Evangelium. Kristiania, 1913. okt.) 4d12 VII. 174.
Jézus élete 16-24 éves korában (Das Fünfte Evangelium. Kristiania, 1913. okt.) 4d12 VII. 173.
Jézus családfája Ábrahámig Szent Máté szerint (Das Matthäus-Evangelium 1910.) 4d12 VII. 111.
Jézus családfája Szent Lukács szerint 4d12 XIV. 93.
Jézus családfája 3x14 = 42 generáció 4d12 XIV. 248.
Jézus fizikailag Józseftől származik 4d12 XIV. 268.
A Jézusgyermek és a 7 éves fejlődési szakaszok 4d12 XIV. 98.
Ki volt a nátháni Jézusgyermek első Ich-je? 4d12 XIV. 12.
Jézus éter- és asztráltestének és Énjének multiplikációja (Geistige Osterglocken. 2 Vortr., Köln 10 und 11/4/1909.) 4d12 XI. 145.
A salamoni Jézusgyermek, aki Ich nélkül "egy kevéssé továbbélt" 4d12 XIV. 279.
A nátháni Jézusgyermek fizikai testének "elpárolgása" Golgota után 4d12 XIV. 521.
Krisztus leszállási útja a saját alsóbb léttagozatainak felfejlesztése 4d12 XIV. 310.
Az ötödik evangélium kérdése 4d12 XIV. 444.
Jézus fizikai testének előkészítése 4d12 XIV. 264.
A két Jézusgyermek / a Nátháni gyermek első Én-je / Zarathusztra beköltözése / A Nátháni Jézusgyermek fantomteste / Szent Pál a Nátháni Jézusgyermek fantomtestéről 4d12 XIV. 522.
Az ellentéterők betegség-okozása 5b XVI. 178.
Luciferi és Ahrimani lények 5b I. 6.
Lucifer és Ahriman?? áldozata 1910. május 5b XVI. 210.
Lucifer áldozata 5b1 XVI. 209.

Dubravszky László Dr. A Megismerés titka II. kötetben II. fejezet Rudolf Steiner fontos megállapításai (163. oldaltól) is ezen rendszer alapján lettek felosztva.
Dubravszky László Alapítvány honlapja

Honlapkészítés