Dubravszky László Dr. hagyatéka
94 év munkásságának kiemelkedő eredményei: Antropozófia, Asztrológia, Rudolf Steiner kivonatok


Új csoport indul
- 2013.03.01.

Rudolf Steiner Máté Evangélium feldolgozása indul 1 hónap múlva.

Cédulakatalógus
- 2012.09.28.

A cédulakatalógusok bemutatása elindult. Munkásság menüpontban a Cédulakatalógus-rendszer cím alatt található. Folyamatosan frissítjük.

Önkéntes
- 2012.03.30.

Szeretnél résztvenni a Dubravszky hagyaték munkájában? Jelentkezz: aranyfeny@aranyfeny.hu címen!

Filmek
- 2012.03.27.

Évek óta készülnek Dubravszky László életét dokumentáló kisfilmek. Vágatlan anyagok megtekintése előre egyeztetett időpontban lehetséges. Tel.: 30/966-1966


Az antropozófia kifejezés a görög "antropos" (jelentése ember) és "sophia" (jelentése bölcsesség) szavakból tevődik össze. Tulajdonképpen nem lehet merev definíciókba zárni, vagy pusztán filozófiai, vallási irányzatként kezelni. Olyan világszemlélet, amely az objektív tudományos megismerést a fizikailag érzékelhető világon túl a szellemi világra is kiterjeszti. Ezzel a világ és az ember viszonya, a lét és a fejlődés összefüggései új perspektívába kerülnek.

Az antropozófus orvoslás megalapítói Rudolf Steiner (1861-1925) és Ita Wegman (1876-1943) voltak. Történetének első mérföldköve az 1917-ben bevezetett rákellenes növényi gyógyszer, a fagyöngyből készített ISCADOR betegeken való alkalmazása volt. 1921 júniusában nyílt meg az első antropozófus alapokon gyógyító intézmény, a svájci Arlesheimben lévő Klinisch-Therapeutische Institut (Klinikai-Terápiás Intézet), melyet Dr. Ita Wegman vezetett.

Az antropozófus orvoslás integratív gyógyászat, mely az akadémikus, nyugati orvosláson alapul, annak eredményeit elismeri, módszereit a beteg individuális igényeihez igazítva alkalmazza. Ugyanakkor továbbfejleszti, kibővíti a természettudományos szemléletet, figyelembe véve, hogy az ember nemcsak fizikai lény, hanem lelkiséggel és szellemiséggel is rendelkezik, valamint azt is, hogy az ember nem vizsgálható kiszakítva sem a szűkebb, sem a tágabb környezetéből.

A gyógyászatban nemcsak konvencionális eszközöket alkalmaz, hanem a fenti szemléletből kiinduló specifikus antropozófiai alapokon álló terápiákat is:
- mozgásterápiák: gyógyeuritmia, Bothmer-gimnasztika
- művészetterápiák: festés, zene, ének, formarajz, beszédképzés, agyagozás stb.)
- masszázs: ritmikus, vagy Hauschka és Pressel
- külső beavatkozások: borogatások, fürdők, bedörzsölések, pakolások, stb.
- természetes alapanyagú (ásványi, növényi, állati eredetű), biodinamikus tisztaságú gyógyszerek.

A gyógyítás célja a szervezet öngyógyító erőinek mobilizálása, az elbillent egyensúly helyreállítása, mely nem statikus, hanem egy dinamikus állapot.


Új honlap e témában: www.antromedicart.hu
Dr. Ita Wegman, az arlesheimi klinika megalapítója, az első antropozófus orvos
Dubravszky László Alapítvány honlapja

Honlapkészítés